Een journalist

Een journalist

Bij elke oorlog is het van belang dat er journalisten zijn. Ze laten het thuisfront namelijk weten hoe het er aan toe gaat in de oorlog. Ze zullen natuurlijk eerder positief over hun eigen leger schrijven en negatief over de vijand.

Het is 6 juni 1944, het is D-day. Je bent aanwezig bij de beslissende slag om de Tweede Wereldoorlog. Je bent een journalist die mee is gekomen met het Duitse leger of met de geallieerden.

Je schrijft natuurlijk positief over je eigen leger, dus als je voor de geallieerden bent dan schrijf je positief over de geallieerden. Dan laat je dus niks weten over de verliezen en de tegenslagen bij de geallieerden.

Eisen:

  • Het is de bedoeling dat je de mensen thuis gaat overtuigen dat het heel goed gaat met het leger.
  • Dit moet dus duidelijk naar voren komen in je krantenartikel.
  • Dit doe je om de mensen.thuis hoop en moed te geven.
  • Je moet dus alleen de positieve dingen over je leger vertellen.
  • Je moet de waarheid spreken maar je mag wel overdrijven.
  • Het is wel de bedoeling dat je krantenartikel nog wel geloofwaardig blijft.

Het is de bedoeling dat je verhaal 250 woorden bevat. Het minimum is 200 woorden en het maximum is 300 woorden.