Docent

Docent

 • Titel: D-day
 • Onderwerp: Geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1994 en de verdediging door de Duitsers.
 • Schooltype: Voortgezet Onderwijs - HAVO en VWO
 • Klas: 4 -5 HAVO en 5 - 6 VWO
 • Vakgebieden: Geschiedenis
 • Uitvoering door: Individueel
 • Tijdsinvestering: 50 - 100 minuten
 • Opbrengst: Afhankelijk van de gekozen taak:
   • Een brief naar het thuisfront
   • Een dagboek
   • Een krantenartikel
 • Extra materialen: n.v.t.
 • WebQuestmaker: John Demmers (aangepaste v.d. webquest versie D-Day, auteurs onbekend)

Samenvatting

Deze website gaat over D-day. We hebben geprobeerd de belangrijkste gebeurtenissen van die dag in kaart te brengen. We starten de voorkennis van de leerlingen met ‘test je kennis’. De leerlingen worden aan een aantal meerkeuzevragen onderworpen, als ze de vraag beantwoordt hebben worden ze doorgelinkt naar de desbetreffende site. Er zijn drie soorten opdrachten waar de leerlingen uit kunnen kiezen:

 • Briefopdracht
 • Krantenartikel
 • Dagboek

Het doel van deze opdrachten is dat de leerlingen zich gaan inleven in de gebeurtenissen die plaatsvonden op D-day. Aan de taalopdrachten zijn wel eisen verbonden die de leerlingen op moeten volgen. Aan de hand daarvan wordt hun werk ook beoordeeld. Ze worden hierbij ondersteund door verschillende links. Ze maken hiermee al kennis bij ‘test je kennis’.

Het leerdoel van deze webquest is:

 • dat de leerlingen meer over D-day te weten komen.
 • dat de leerlingen moeten op het internet informatie kunnen vinden en op de juiste manier kunnen ordenen.
 • dat de leerlingen oefenen met verschillende taalopdrachten gebonden aan D-day.

Inleiding

Deze webquest is uitermate geschikt voor lessen over de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen komen op een leuke manier in aanraking met D-day, Tweede Wereldoorlog. Dmv van ‘test je kennis’ halen de leerlingen hun voorkennis op. Wat belangrijk is voordat je met de webquest begint, is om de leerlingen te motiveren voor het onderwerp. Het is hier van belang dat je van te voren D-day linkt aan de stof die je met de leerlingen hebt behandeld over de Tweede Wereldoorlog.

Opdrachten

Het beste is om het onderwerp in te leiden door de inleiding van de webquest in de klas voor te lezen. De leerlingen krijgen hierdoor meteen al een beeld van een militair op D-day. De leerlingen krijgen daarna te horen dat ze naar de computers gaan. Je kunt in de klas al melden naar welke site ze moeten gaan. De leerlingen mogen gedurende een paar minuten de hele website bekijken. Hierna ga je de opdrachten uitleggen waarbij de leerlingen op hun eigen computer mee kunnen kijken.

Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt terwijl iedereen bezig is:

 • rustig werken
 • als de leerlingen vragen hebben moeten ze hun vinger opsteken
 • ze moeten zelf aan de opdracht gaan werken, dat betekent dat ze de opdracht individueel moeten maken, zonder hulp dus!
 • de leerlingen maken de opdracht in word.
 • de opdracht moet binnen de afgesproken tijd af zijn.

Werkwijze

Het is de bedoeling dat de leerlingen er bewust van worden dat het belangrijk is dat ze beginnen met ‘test je kennis’. Je moet ze duidelijk maken dat dit meerkeuze vragen zijn en dat ze bij een fout antwoord doorgelinkt worden naar de desbetreffende site. Vervolgens mogen ze uit drie opdrachten kiezen:

 • briefopdracht
 • krantenartikel
 • dagboek

Hierna maak je ze duidelijk hoe de opdrachten in elkaar steken. Er is bij elke opdracht een uitleg, deze staat aangegeven bij de handelingen. Hierin wordt verteld hoe de opdracht eruit moet komen te zien, welke eisen eraan verbonden zijn, maar ook welke stappen er voor nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren.

Bronnen

Hier is aangegeven welke bronnen wij gebruikt hebben voor de vragen van ‘test je kennis’. Deze sites kunnen de leerlingen ook gebruiken met de opdrachten. Hier staat namelijk veel informatie over D-day op. Het is wel belangrijk dat de leerlingen weten hoe ze iets moeten opzoeken op internet. De sites zijn wel aangegeven maar ze moeten wel weten waar ze naar moeten kijken, de trefwoorden zijn dus erg belangrijk.

Beoordeling

Het is belangrijk dat de leerlingen van te voren duidelijk hebben gehoord waar ze op beoordeeld worden. Ze moeten weten waar ze aan moeten voldoen en wat de criteria is. De leerlingen worden beoordeeld op de volgende punten:

 • stappen
 • ontwerp
 • schrijfstijl
 • spelling

Als de leerlingen nog een goed overzicht willen hebben op de criteria moeten ze kijken bij het kopje ‘beoordeling’.

De leerlingen worden beoordeeld en krijgen een score voor hun opdracht. Hierin is duidelijk te zien waar de leerlingen goed in zijn en waar ze nog aan moeten werken.

Afsluiting

Suggesties:

 • De leerlingen geven de opdrachten aan elkaar en beoordelen het werk van elkaar. Aan de hand van de criteria die bij ‘beoordeling’ staat.
 • Laat de leerlingen met elkaar praten over wat hun bevindingen zijn, laat ze hun opdracht presenteren in kleine groepjes. Ze leggen hierbij uit hoe hun opdracht in elkaar zit en hoe ze aan hun informatie zijn gekomen.
 • De leerlingen presenteren hun eigen opdracht klassikaal. Ze vertellen hierbij hoe ze de opdracht gemaakt hebben en hoe ze aan hun informatie zijn gekomen.